Romanes Sözlük

İstanbul-Çiçekçi Romanlar
Aşağıda yer alan Romanes-Türkçe sözlük Çingeneyiz.org ekibi tarafından İstanbul'un Şişli ilçesindeki çiçekçi Romanları arasında derlenmiştir. Siz de bölgenizde yaptığınız sözlük derlemelerini sitemize ulaştırarak yayınlanmalarını sağlayabilirsiniz.

İrtibat: cingeneyiz@yahoo.com

Gerekli Bilgiler:
Bilgileri yollayan kişinin memleketi. Hangi Roman grubuna ait olduğu. Yollanan sözcük ve kalıp cümleler türkçe karşılıkları ile beraber mail adresimize yollanmalıdır.

Organlar
Chib: Dil
Chiba: Diller 
Çank: Bacak
Çhora: Sakal
Danda: Dişler
Dant: Diş
Gi: Karın
Kalinco: Ciğer
Kan: Kulak
Kana: Kulaklar
Koçi: Diz
Kuni: Dirsek
Musi: Kol
Mustaça: Bıyık
Muy: Ağız
Nak: Burun
Naya: Parmak
Phuy: Kaş
Por: Bağırsak
Puro: Ayak
Puro: Ayak 
Puya: Kaşlar
Şoro: Baş
Thar: Damak
Vas: El
Vingise: Tırnak
Yakh: Göz
Yakha: Gözler
Yilo: Kalp

Akrabalık

Baba: Nine
Baçe: Ağabey
Baye: Ağabey
Biyav: Düğün
Bori: Gelin
Camutro: Damat
Camutro: Enişte
Chavo: Erkek
Chay: Kız
Mami: Nine
Miday: Anne
Modat: Baba
Mophral: Küçük kardeş (laxo) 
Nane: Ağabey(Laxo)
Papu: Dede
Phen: Kız
Phen: Kızkardeş
Phral: Kardeş(genel)
Phrala: Erkek

Hayvanlar

Bakro: Koyun
Baliçho: Domuz
Başno: Horoz
Berali: Arı
Coro: Katır 
Cukel: Köpek
Çhavri: Piliç
Çhavro: Piliç
Çirikli: Kuş
Gras: At
Guruv: İnek
Kanzavuri: Kirpi
Kaxni: Tavuk
Khuro: Tay
Maçhe: Balıklar 
Maçho: Balık
Meçka: Ayı
Misirka: Hindi
Paparuşka: Kelebek
Papin: Kaz
Richini: Ayı
Rukono: Köpek
Şoşon: Tavşan
Xer: Eşek

Araçlar
Amuni: Örs
Çaro: Tabak
Çhuri: Bıçak
Gono: Çuval
Katuna: Çadır
Kihl: Yağ
Klaşto: Kıskaç
Lil: Kağıt
Mayaro: Kepçe
Mirakh/Meniya: Ayakkabı
Petalo: Nal
Pişot: Körük
Pürüstüya: Saç
Roy: Kaşık
Sarxa: Çadır
Sevli: Sepet
Sorula: Çarık
Tesla: Keser
Thav: İplik 
Tover: Balta
Trasta: Torba

Tabiat Varlıkları
Derav: Deniz
Forli: Altın
Lon: Dere
Rukh: Ağaç
Rup: Gümüş
Xopaçi: Ağaç
Yak: Ateş


Besin Maddeleri
Ambroli: Armut
Drakh: Üzüm
Fısıy: Fasulye
Lİnta: Mercimek
Mamuxa: Böğürtlen
Mandro: Ekmek
Maro: Ekmek
Mayno: Ekmek (laxo)
Phabay: Elma
Rizi: Pirinç
Ron: Tuz
Su: Pani
Xabe: Yemek

Sayılar
Biş: Yirmi
Deş: On
Duy: İki
Efta: Yedi
İnya: Dokuz
İştar: Dört
İştarvardeş: Kırk
İştarvardeşopanç: Kırkbeş
Mila: Bin
Milyoni: Milyon
Oxto: Sekiz
Panç: Beş
Pançvardeş: Elli
Şel: Yüz
Şov: Altı
Şovvardeş: Altmış
Trin: Üç
Trinvardeş: Otuz
Yek: Bir

Takvim
Abreş: Bu yıl
April: Nisan
Bocuk: Aralık
Breş: Yıl
Chon: Ay
Dersi: Gelecek Yıl
Disera: Gündüz
Dives: Gün 
Diyes: Gün
İç: Dün
Kham: Güneş
Masek: Ay(takvim)
Milay: Yaz
Olayer: Öbürgün
Persi: Sonraki Yıl
Ratasa: Gece
Thera: Yarın (Laxo)
Yavine: Yarın
Yivent: Kış

Genel Sözcükler
Bezaxa: Günah
Çor: Hırsız
Doş: Suç
Drom: Yol
Gili: Şarkı
Kher: Ev
Love: Para
Pares: Para
Sastipe: Sağlık 
Saya: Para
Suno: Rüya

Sıfatlar
But: Çok
Buxlo: Geniş
Civdo: Canlı
Khanlo: Kötü 
Mulo:Ölü
Phuri: Yaşlı(kadın için)
Phuro: Yaşlı
Rama: Genç(genel kullanım)
Sano: İnce
Suslo: Islak
Şil: Soğuk Hava
Şudro: Soğuk (Yemek)
Tank: Dar 
Tato: Sıcak
Terni: Genç( Kadın için)
Terno: Genç(erkek için) 
Thulo: Kalın
Uço: Uzun
Xarik: Az 
Xarno: Kısa

Fiiller
Açho: Kal 
Ale: Gel
Beş: Otur
Ca: Git
Canga: Uyandır
Gilav: Şarkı Söylemek
Nerz: Öl 
Paşlo: Uyu
Pi: İç
Tav: Pişir
Turşipe: Susmak 
Uşte: Kalk
xa: ye

Gramer ve Temel Deyimler
Açho Devlesa: Hoşçakal
Amen: Biz
Ca Devlesa: Güle Güle Git
Ci ki yavin: sabaha kadar
Ci ko kher: eve kadar
Ci: kadar
Ekerestar: Evden
Ekereste: Evde
Eveşestar: Ormandan 
Eveşeste: Ormanda
Kadava: Bu (Xorahane) 
Kava: Bu (Laxo)
Kher: Ev
Kiri: Kadın İçin Senin (Laxo)
Kiro: Erkek İçin Senin (Laxo)
Ko: -e
Kodova: Şu (Xorahane) 
Kokher: Eve
Kova: Şu(Laxo)
Koveş: Ormana
Laçi Tumari Rat: İyi Akşamlar
Les Ki: Kadın İçin Onun (Laxo)
Les Kiri: Kadın İçin Onun (Xorahane)
Les Ko: Erkek İÇin Onun (Laxo)
Les Koro: Erkek İçin Onun (Xorahane)
Me isi nom o ...: İsmim ...
Me isinom katar...: memleketim ...'dır 
Me: Ben
Moro mo alav o...: İsmim...
Moro: Benim
Odala: Onlar (Xorahane Lehçesi)
Odava: Erkek için o (Xorahahane Lehçesi) 
Odava: O (Laxo)
Odava: o(Xorahane) 
Odiya: Kadın için o(Xorahahane Lehçesi) 
Okher: Evi
Oveş: Ormanı
Romanes Canes: Romanca Bilir misin (Laxo diyalekti)
Romanes Canesa: Romanca Bilir misin
Sar İ Sinan: Nasılsın
So Kerdan: Ne yaptın
So Kerde: Ne Yaptılar
So Keresa: Ne yapıyorsun
Tori: Kadın İçin Senin (Xorahane) 
Toro Alav Sosi: İsmin nedir
Toro: Erkek İçin Senin (Xorahane) 
Tu Katar İsinan: Nerelisin
TU: Sen
Tumen: Siz
Veş: Orman
Von: Onlar (Laxo Lehçesi)
Vov: Erkek için o (Laho lehçesi)
Voy: Kadın için o (Laho lehçesi) 

Romanes Sözlük-Çanakkale Biga

Aşağıda yer alan Romanes-Türkçe sözlük Çingeneyiz.org ekibi tarafından Çanakkale'nin Biga ilçesindeki sepetçi Romanları arasında derlenmiştir. Siz de bölgenizde yaptığınız sözlük derlemelerini sitemize ulaştırarak yayınlanmalarını sağlayabilirsiniz.

İrtibat: cingeneyiz@yahoo.com

Gerekli Bilgiler:
Bilgileri yollayan kişinin memleketi. Hangi Roman grubuna ait olduğu. Yollanan sözcük ve kalıp cümleler türkçe karşılıkları ile beraber mail adresimize yollanmalıdır.

me: ben

moro: benim

tu: sen

toro: senin

tumen: siz

tumaro: sizin

amen: biz

amaro: bizim

alleste: bunda

ollenge: onlarda

adiya: bu

adala: bunlar

kakiya: şu

kakala: bunlar

kokiya: öbürü

aver: başka

uşte: kalk

uşten: kalkın

mauşte: kalkma

beş: otur

beşen: oturun

mabeş: oturma

mabeşen: oturmayın

naşava: kaçıyorum

naşlas: kaçtı

naşle: kaçtılar

traş: korku

matraş: korkma

tarşando: korkak

natarşala: korkmaz

nacanam: bilmem

nacanla: bilmez

miçay: kızım

moçavo: oğlum

mopral: kardeş

pumengere: kendilerinin

leste: onda

amendoro: bizlerin

amende: bizde

şun: duy

maşun: duyma

kon: kim

kaste: kimde

kastar: kimden

kate: nerde,nereye

katar: nerden

ca: git

ave: gel

ate: burda

mave: gelme

meavel: gelsin

miniavel: gelmesin

minimeaven: gelmesinler

naş: kaç

naşen: kaçın

naşlas: kaçtı

nanaşlas: kaçmadı

nanaşela: kaçmaz

nacanava: bilmem

nacanla: bilmez

aker: söyle

akeren: söyleyin

maaker: söyleme

nakerla: söylemez

akerla: söyler

kakerla: söylüyo

kakerna: söylüyolar

nakerla: yapmaz

şundas: duydu

şunde: duydular

naşundiyas: duyulmadı

naşundas: duymadı

naşunla: duymaz

alav: ad,isim

so: ne

odiya: o

but: çok

xarik: az

ate: burda

atar: burdan

isi: var

nanay: yok

perdi _perdo: dolu

perdiyas: doldu

perdinine: doldular

savi _savo _sar: nasıl

çavo: çocuk

çay: kız

pen: abla

mipen: ablam

buti: iş

mubuti: işim

ordon: araba

peras: laf

paro: ağır

sugo: çabuk

paro: ağır

kali: çay

kalo: kara,siyah

parno: beyaz

loli: kırmızı

pani: su

epana: sular

panardas: ısladı

panarde: ısladılar

saya: para

esaya: paralar

maro: ekmek

emare: ekmekler

habe: yemek

ehabe: yemekler

sokerdan: ne yaptın, nasılsın

sokerde: ne yaptılar

laço _laçi: iyi _ iyiyim

laçe: iyiler

mange: bana

amenge: bize

mangava: istiyorum

mangela: istiyor

mangom: istedim

mangine: istediler

namangas: istemedi

namangle: istemediler

adiya: bu

adala: bunlar

avyas: geldi

avine: geldiler

navyas: gelmedi

navine: gelmediler

ca: git

canen: gidin

giyas: gitti

gine: gittiler

mecal: gitsin

mecan: gitsinler

kacal: gidicek

kacen: gidicekler

nakacal: gitmiyecek

nakacan: gitmiycekler

aço: dur

açon: durun

kaçol: durcak

nakaçol: durmuycak

naçela: durmaz

açaren: durdurun

maçaren: durdurmayın

mecal: gitsin

minical: gitmesin

meaçol: kalsın

miniaçol: kalmasın

adiya: bu

adala: bunlar

mange: bana

amenge: bize

maker: yapma

makeren: yapmayın

kel: oyna

kelen: oynayın

makel: oynama

makelen: oynamayın

kaykella: oynuyor

kaykelna: oynuyolar

nak: geç

naken: geçin

nakle: geçtiler

naklas geçti

tecas: kalalım

minitecaz: gitmeyelim

miniaçon: kalmasınlar

meaçol: kalsın

mecal: gitsin

aço: kal

açon: kalın

naçen: kalsanız

maçon: kalmayın

ovela: olur

novela: olmaz

nakovela: olmuyor

kovela: oluyor

astar: tut

muyas: öldü

namuyas: ölmedi

mune: öldüler

namune: ölmediler

civdi: sağ

nasvalo: hasta

pismara: kedi

rokono: köpek

erokone: köpekler

çirikli: kuş

eçirikla: kuşlar

maçe: balık

emaçe: balıklar

tuvali: sigara

balval: rüzgar

puy: kaş

epuya: kaşları

bala: saç

ebala: saçları

tebala: saçların

sadik: şapka

mosadik: şapkam

şoro: kafan

toşoro: kafan

teşereste: kafanda

pagas: kırdı

pagiyas: kırıldı

paşiyas: yattı

paşardas: yatırdı

odar: kapı

mangin: mal

emangine: mallar

loko: yumuşak

şuko: kuru

cono: insan

ecene: insanlar

biyav: düğün

ebiyava: düğünler

mato _mati:sarhoş

emate: sarhoşlar

rat: kan

erata: kanlar

rati: gece

erata: geceler

pir: yürü

piren: yürüyün

napires: yürüsene

napiren: yürüsenize

mapir: yürüme

mapiren: yürümeyin

pale: arka

palal: arkadan

angal: ön

opre: yukarda

tele: aşağıda

telal: alttan

pirno: uyanık

çori: fakir

çala: vur

çalayen: vurun

maçala: vurma

maçaleyen: vurmayın

çaladiyas: vuruldu

çalade: vurdular

naçalede: vurmadılar

naçaladom: vurmadım

çingar: kavga

çuri: bıçak

rolik: sopa

yiv: kar

birşim: yağmur

panali: ıslak

panaylas: ıslandı

napalaylas: ıslanmadı

mastar: tutma

ca: git

canen: gidin

maca: gitme

macan: gitmeyin

muk: bırak

muken: bırakın

mamuk: bırakma

mamuken: bırakmayın

tecaz: gidelim

minitecaz: gitmeyelim

ker: yap

keren: yapın

makeren: yapmayın

ker: ev

ekera: evler

day: anne

miday: annem

dat: baba

modat: babam

bibi: hala

mibibi: halam

kak: amca

mokak: amcam

mibaba: nine _ ninem

çip: dil

miçip: dilim

eçiba: dilleri

muy: yüz,surat

emuya: yüzleri,suratları

kan: kulak

mokan: kulağım

okan: kulağı

ekana: kulakları

nak: burun

onak: burnu

monak: burnum

vas: el

evasta: elleri

musi: kol

imusi: kolu

emusa: kolları

memusa: kollarım

çank: bacak

miçank: bacağım

meçanga: bacaklarım

teçanga: bacakların

eçanga: bacaklar

pire: ayak

epire: ayaklar

yak: göz

eyaka: gözleri

şukar: güzel

eşukaripe: güzelliği

kaş: odun

kaşta: odun

ekaşta: odunlar

angar: kömür

eangara: kömürler

sasti: tam

sasto: sağlam

TEMEL METİNLER

ROMAN OLMAK NE DEMEKTİR?

Romanlar Balkanlar'da yaşayan en büyük Çingene topluluklarındandır. Roman toplumunun Romanes adı verilen bir dili ve başlangıcı Kuzey Hindistan'a dayanan bin yıllık bir tarihi bulunmaktadır. Romanların en eski ataları uzun yolculuklarına Hindistan'dan başlamış olsalar da Roman Çingeneleri gerçek anlamda bir Balkan toplumudur. Hem Romanes dili, hem de Roman kültürünün diğer özellikleri uzun bir göç sürecinin ardından Balkan topraklarında bugünkü şeklini almıştır.

***

Dünyanın dört bir yanında farklı Çingene kavimleri yaşamlarını sürdürmektedir. Bu kavimlerin ortak özelliği sahip oldukları topraklar, hayvan sürüleri ve geniş orman arazileri ellerinden alındığı için geçimlerini göçebe zanaatçılıkla temin etmek zorunda kalmış olmalarıdır. Roman toplumun ataları da yine kendilerine başka hiçbir alternatif bırakılmadığı için yüzlerce yıl boyunca sepetçilik, elekçilik, kalaycılık, demircilik, müzisyenlik, şifacılık gibi geleneksel Çingene meslekleri ile geçinmek zorunda kalmışlardır. Sanayinin yaygınlaşması ile birlikte geleneksel Çingene meslekleri büyük ölçüde yaygınlığını kaybettiğinde ise az sayıdaki şanslı Roman avukat, doktor, mühendis veya öğretmen olmayı başarabilmiştir. Günümüzde Balkanların her yerinde yaşayan Roman toplumunun büyük çoğunluğu ekmeklerini taştan çıkarmakta, yaşadıkları ülkelerdeki diğer kesimlerin çoğunlukla tercih etmediği düşük gelirli ve en zor işlerde çalışmaktadırlar.ROMANLARIN TARİHİ

Sanayi öncesi dönemde geçimlerini göçebe zanaatçılıkla karşılayan tüm Çingene kavimlerinin kendilerine ait bir tarihi vardır. Balkan coğrafyasının en kalabalık Çingene gruplarından olan Romanlar da Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan zorlu bir göç süreciyle başlayan bir tarihe sahiptirler. Roman toplumuna mensup bireylerin, toplumlarını hedefleyen önyargılar karşısında kişiliklerini ve toplumlarını savunabilmeleri ve kendilerini birlikte yaşadıkları toplumlara daha iyi anlatabilmeleri için bu tarihi bilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Roman tarihi yazılı kaynaklardan öğrenilemez. Doğrudan doğruya Roman tarihine kaynaklık edebilecek çok az sayıda yazılı belge bulunmaktadır. Buna karşılık Roman tarihinin en büyük şahidi Roman dili, Romanestir. 1700'lü yılların sonlarından itibaren Romanes dilini inceleyen dilbilimciler bu dilin kimi özelliklerinden Romanların tarihine ilişkin çeşitli sonuçlar çıkarmışlardır. Romanes dilinin Avrupa'da konuşulan diller içerisinde yakın dönem Hint dilleri ile doğrudan ilişkili tek dil olması Romanların tarihinin Hindistan'da başladığını ortaya koymaktadır. Hindistan'da başlayan Roman tarihi, Romanların bir Avrupa halkına dönüşmesiyle devam edecektir.


BEN BİR ÇİNGENEYİM
Tarihin en eski devirlerinden beri korktular bizden. Adımızı Çingene koydular. Farklıydık. Daha yoksulduk. Daha özgürdük. Ama insandık. Tıpkı onlar gibi. Onlar bunun farkında değildi. Bizimle çalışmak, bizimle yaşamak, bizimle konuşmak istemediler. Biz yarattığımız göz nuru zanaatlerle onlara bir yaşam bahşederken onlar şehirlerinin unutulmuş köşelerine attılar bizi. Yoksulluk bitmeyen bir lanet gibi üstümüze çüktü. Çok acılar çektik.

Atalarım, bu haksızlıklardan kurtulmak için her yolu denediler... Haykırarak baktılar insanların gözlerine; bazen yalvararak! "Biz Çingene değiliz, insanız". Bizi kabul edin. Lütfen!

Bugüne kadar kimse onları dinlemedi. Çaresizliklerinin karşısında gülümsediler. Yoksulluklarıyla alay ettiler. Umutsuzluk bir karabasan gibi çöktü insanlarımızın üzerine.

Ben atalarım gibi umutsuzca yalvarmayacağım. Biliyorum ki gerçekten de biz farklıyız! Özgür, hırçın, dayanıklı, güçlü, insancıl, ve yaratıcıyız. Tarihin en barışçı insanlarıyız. Bu yüzden utanmam gerekmiyor.

Evet ben bir dokunulmazım. Acılarımızın verdiği güçle; çirkinlikler, kalleşlikler ve aşağılayan bakışlar dokunamaz artık bana. Temiz yüreğimize değil aşınmış ayakkabılarımıza bakanlar incitemez artık kalbimi. Madem ki binlerce yıldır ölüm tadında yaşadık hayatı; bundan sonra hiçbir güç dokunamaz tertemiz insanlığımızla beslenmiş kutsal özgürlüğümüze. Ben bir dokunulmazım.

Olduğum şeyle gurur duyuyorum. Herkes bilsin! Ben Bir Çingeneyim

ÇİNGENELER KİMDİR?

Çingeneler insanlık ailesinin ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. En gerçek ve doğru manasıyla Çingeneler göçebe zanaatçı ataların çocuklarıdır. Tarihin en eski zamanlarından beri kimi insan grupları; tarım veya hayvancılıkla geçinmişlerdir. Çingenelerse çeşitli nedenlerden dolayı göçebe zanaatçılıkla yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Biz Çingenelerin ataları; sepet, elek, metal eşya, kalay vs gibi ürün ve hizmetleri meydana getirerek bunları tarım ve hayvancılıkla geçinen diğer toplumlara satmışlardır. Bizim atalarımız diğer toplumlar gibi hayvan sürülerine ve geniş topraklara sahip olmadığından göçebe zanaatçılıktan başka bir geçim imkanı bulamamışlardır. Aslında Çingenelerle Çingene olmayanları birbirinden ayıran yegane fark budur.

Sanıldığı gibi bizlerle diğer insanları birbirimizden ten rengi, ırksal özellikler ya da dil ayırmaz. Esmer Çingeneler kadar beyaz tenli ya da sarışın Çingeneler de vardır. Farklı ırklara mensup Çingene grupları da vardır. Farklı diller konuşan Çingene grupları da vardır. Ama tüm Çingenelerin ortak özelliği atalarının binlerce yıl boyunca göçebe zanaatçılıkla geçinmiş olmalarıdır. Bugün birey olarak bir Çingene hangi mesleği yapıyor olursa olsun, insanlığın ilk zamanlarında atalarının göçebe zanaatçı olması onun da Çingene toplumuna ait olduğunu gösterir.90 yorum:

 1. ben çok romanca öğrenmek istiyorum lütfen bu dilin konuşulduğu ister yurtiçi ister yurtdışı ama tamamen konuşulduğu yerleri siteye ekleyin lütfen

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. bizim mahallede türkçe bilmeyenler bile var gelin öğretelim sizede

   Sil
  2. hangi mahallesi bunu acaba ? ben balkan romanlardanim ve cok zamanlar gecirdim turkiyede , cok turk roman arkadaslarim oldu ama en cogu romanes konusmadilar , ya bi kac kelime biliordu ama bizim gibi tamamen romanes'de konusmazdilar ,,,, umarim ki turk roman kardeslerimiz bu dilimiz kaybetmeycekler

   Sil
  3. Lari kali cavi kale tuke mari ne anlama geliyor acaba

   Sil
  4. BİZİM OĞLANI SANA ALICAZ GİBİLERİNDEN BİŞEY :D

   Sil
  5. ben sahsen romanım hepsi doğru

   Sil
  6. çank.ayak diyon çanga.ayak böyle olacak

   Sil
  7. Çank bacak anlaminda ayak puro anlamına GELİR

   Sil
  8. Kelimelerin yarısı falan yanlış

   Sil
 2. Kelimelerin başlarına -e gelince çoğul mu oluyor? pire-ayak => epire-ayaklar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben romanım. Bazı kelimeler doğru bazılarına ben bile şaşıyorum doğrusu...
   ................................
   Soruna gelince kelimelerin başlarına e gelince çoğul olmuyor çoğul şöyle oluyor: Bir ayak-ek puro, ayaklar-pire

   Sil
  2. Ben roman olduğum halde bilmem dil nasıl şeydir bu 😁😁

   Sil
  3. Sokersa çey 😂😂

   Sil
  4. laço isiyom tu sokersa ame e husen kera tume sokerna love nanay merla bokatar

   Sil
 3. bu dillerin çoğu yanlış kimden alarak yazdınız bunları sepetçilerin konuşmasına benziyo onlar bize göre romancayı biraz şiveli konuşurlar onlarda türkçede çok geçer bizde geçmez arabacıyız biz arabacı danacılar kalaycılar vaşiler abdalların dilleri güzeldir tamdır sepetçiler yumuşak konuşur çok dilceyi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sayfanın üstünde yazdığı gibi sözlüğümüz İstanbul'da çiçekçi Romanlar arasında kullanılan Romanestir, siz kendi şivenize ait sözcükleri gönderirseniz onları da yayınlarız.

   Sil
  2. Ben danaciyim izmir tepecik

   Sil
 4. Romanes nasil ve nerde ogrene bilirim

  YanıtlaSil
 5. Dil ögrenmeyi cok seviyorum roman degilim ama romanca ogrenmek istiyorum nasil ogrenebilirim nerden?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Beylikdüzü yakuplu roman mahallesinde 😎😎

   Sil
 6. Arkadaşlar bu dilde İSTİKLAL MARŞI'nın 2 kıtasını çevirebilirmisiniz ? lütfen çok önemli

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Baba o nasıl bir istektir onu çevirebilecek nesil bizden 3 kuşak öncesidir heralde hahaha kalmadı artık kimse kimseye öğretmiyo şu son 2 kuşak çocuklarına romanca öğretmiyor daha düzgün türkçe falan filan zaten öğretse de konuşacak kimse yok anne ve babadan başka

   Sil
 7. Yanıtlar
  1. SEPETÇİLER BİZİM CİNSEYETİMİZ GİBİ BİR ŞEY ONLARIN DİLİ AYRI ARABACILARIN DİLİ AYRI

   Sil
  2. Sepetci calgici kalaycı bunların dili aynı sadece mandacilarin ayrı Esas hakiki roman dili onlara aittir

   Sil
 8. Ben Romanım Az Cok Biliyorum Bunlar Yazılışı Dogru ama okunusu oyle deqil okunusunu yazsanız daha iyi love lovo demek love:para yanlış lovo:para dogru

  YanıtlaSil
 9. Sayfaya tesadüfen geldim.Öncelikle bunu düşündüğünüz için kutlarım. Elli yıla yaklaşan müzisyenlik hayatım, belleğimde pek çok Roman arkadaşlarımın kullandığı sözcüğün birikmesine neden oldu. Yukarıda verilen listelerde bunların çoğunu göremedim. Kullanım şekilleriyle birlikte bir liste yapmayı düşünüyorum ama beni düşündüren bazı sözcüklerin sinkaflı olduğu. Bunları listeye yazsan bir türlü,yazmasan olmaz. Mustafa Keser, TV de canlı yayında kemancıyı gösterip 'Bu arakadaş çok MİNCARE' diyebiliyorsa hepsini yazsak mı acaba?

  YanıtlaSil
 10. BENDE ROMANIM AMA ARABACIYIM DİL ÇOK BENZİYOR

  YanıtlaSil
 11. evleneceksen gel programinda Solmaz sarkilari raga raga diye bitiriyor. bu raga ne anlama geliyor?

  YanıtlaSil
 12. Bende insanım nasıl yazılır

  YanıtlaSil
 13. Güzel bi paylaşım olmuş bunlari burda görmek hoşuma gitti açıkcası TEŞEKKÜRLER (ALİ MEZARCIOĞLU )

  YanıtlaSil
 14. Ranga ne demek

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Hint klasik müziği makamları ve melodi bilgisidir. sanskritçede renk, ruh hali, güzellik, melodi, armoni anlamları taşır.

   Sil
 15. Roman içinde ayrı kavim sepeti ve mango

  YanıtlaSil
 16. Roman kısmı sepetci ve mango

  YanıtlaSil
 17. aslında herkes bu ana dilini öğrenmeli ne zararı olabilirki?

  YanıtlaSil
 18. Merhaba ben roman değilim.romanların ünlü babasını google dan araştırırken buraya geldim.ancak bir şey dikkatimi çekti farsça benzeyen çok fazla kelime var acaba sebebi nedir? Farsça(İran dili) da hint avrupa dil ailesine mensup bir dil.siz romanlar kökenini hakkında tam olarak ne düşünüyorsunuz? Ya da bu konu hakkında nerden bilgi edinebilirim. Bazıları size neden kıpti diyor (mısır tarafında yaşayan bir arap kolu) çünkü bir diğer tez de romanların kıptilerden geldiği yönünde(ingilizlerin size gypsy demesini bu şekilde açıklıyorlar.) Ve son bir soru daha roman ve çingene tam olarak ne demektir.yardımcı olursanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bence siz tam olarak ne araştıraçanızı bilmiyorsunuz bunları ben size çevaplasamda hiç bir çikarışınızın olaçağını zannetmiyorum

   Sil
  2. romanlada farslarda kürtlerde hint avrupa dil ailesine mensupdur o yüzden dilleri benzer

   Sil
  3. Örnek pergamber efendimizin eşlerinden biriside maria annemiz kıpti idi romandı yani ama mısırdaki kıptiler ise hristiyan kıpti yani tehlikeli kıptiler.

   Sil
  4. biz kıpti soyu değiliz o ingilizlerin yakıştırması bizim uluslararası adımız "singxanexs"
   tüm dünya dillerinde adımız buna benzer lakin sadece ingilizler bize GİPSY yani kıpti demiş

   Sil
  5. bizim ana vatanımız kuzey hindistan tarihin eski dönemlerinde farklı sebeplerden oradan göç edip dünyaya yayılmışız yani dilimiz hint-avrupa dil ailesine mensup kıpti soyundan geldiğimiz doğrudur ama kıpti ile gypsy nin bağlantısı yoktur gypsy mısırın ingilizcesi egypts tan gelir

   Sil
  6. Bu konuda size katılıyorum.

   Sil
 19. 'Onsuz asla'
  Cevirirseniz cok sevinirim tesekkurler

  YanıtlaSil
 20. Tovem , Biçem , Ayana Çetleme ga . Bunlar ne demek

  YanıtlaSil
 21. Hintçe'e ne kadar da benziyor.

  YanıtlaSil
 22. ma mitra ne demek yardimci olabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 23. Teşko ne anlama geliyor öğrene bilir miyim ??

  YanıtlaSil
 24. Başgan Bakerme nedemek ne anlama geliyor? acill cevaplarsan ��

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Muhtemelen doğru vakerme olacak. Konuşma demek. Ama tam doğru yazılışı Ma Vaker olmalı.

   Sil
 25. Aga ben adalim en guzeL dil biz abdallarn konusmasi bu yazlanlar cogu yabancı polonya romanlarn gonusmasi

  YanıtlaSil
 26. Bi cocuk war bana kortis yada kordis gbi bsi dedi ne demek acabaa romancayms

  YanıtlaSil
 27. Roman kardeşlerim sizleri çok severim saygım vardır çünkü sizde bi insansınız ama hayrabolu da bakkala gitmek bile çok zor 2 roman höyt bakam sizi nereye diyolar ellerinde kürek yarım saat kovalıyolar hayır kaçmasak dayak yicez sorum şu olucak BİZ SİZE NE YAPTIK TA SİZ BİZE BÖYLE DAVRANIYORSUNUZ ? sizin bu bizi sananyici ve ırkçı zannetiğiniz gibi bizde sizi serseri torbacı ve kötü amaçlar için çeteleşen birileri olarak görüyoruz ki bu dediklerim sadece cahiller öyle görüyo sizi ben sizlerin içinde iyi insanlarında olduğunu biliyorum . ve gerçektende bi roman çıkıp desede Merhaba Arkadaş olabilirmiyiz diye Hayır diyemem çünkü sizde bi insansınız şunu anlayın artık etrafınızdakiler sizi temsil ediyor sokakta roman görsek abov diyoruz bunlar bizden para istcek ki istiyolar kaçıyoruz ordan . Bizim sizlere zarar verme gibi bi huyumuz yok aksine sizleri seviyoruz ama lütfen artık şu bize karşı huyunuzu değiştirin size insan değilmiş gözüyle bakanlar cahil insanlar onlara kanıp bizide öyle zannetmeyin Lütfen.

  YanıtlaSil
 28. Romanes nedir?Romence ile alakalımıdır?İsoanyolca ile bir il gisi varmıdır?Çünkü bence benziyolar?Ama herşey benim için bir muamma,ınun dışında öğrenilesi bir dil��

  YanıtlaSil
 29. Ya bende romanım Edirne uzunköprü den bi kelimenin romancasinı bulamadım
  (inci) nedir bilen varmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O incik olabilirmi ayak diye biliyorum ama genede yanilabilirim

   Sil
  2. O kelimenin karşılığı yok

   Sil
 30. Roman Olsun çamurdan olsun

  YanıtlaSil
 31. Romanlar aslen kuzey Hindistan kökenli olup bir Hint-Aryan halk'dir. Roman Atalarımla gurur duyuyorum. Ben Y-DNA (Baba tarafı) test yaptim, Test sonucu haplogroup R-Z93'e ait olduğumdu Hint-Aryan Kökenliyim.

  YanıtlaSil
 32. Hahay herkez bizim gibi icden olsa

  YanıtlaSil
 33. -Neden insanların etnik kökeni veya dinsel inançları bazılarını çok rahatsız ediyor ? Geri kalmış ülkelerde, insanları bir birine düşürmenin en güzel yollarından ikisi etnik farklılığı nefrete dönüştürmek ve inançsal farklılığı olanlar arasında huzursuzluk çıkarmaktır. Bunu önlemek mümkün mü ? Evet. Birlikte yaşamayı öğrenip demokrasiyi özümsersek hiç bir sorun kalmaz. Bu ülke her rengi ile bir başka güzel. RENKLER SOLMASIN.
  -Roman (Romanes) dili koruma altına alınmalıdır.
  -Kahramanmaraş'tan tüm dostlara, Kahramanmaraş Göksun Keklikoluk'a, Sivas İmranlı Doğançal'a (Yazıkoya Orté) selamlar.

  YanıtlaSil
 34. -Arkadaşlar, Roman dilinde gün adlarını yazar mısınız ? Yabancı bir internet sitesinde buldum. Ama bu gün adları Türkiye'de kullanılıyor mu, bilgim yok. Şimdiden teşekkürler.
  -Kahramanmaraş'tan tüm dostlara, Kahramanmaraş Göksun Keklikoluk'a, Sivas İmranlı Doğançal'a (Yazıkoya Orté) selamlar.

  YanıtlaSil
 35. Afiyet olsun ne demek

  YanıtlaSil
 36. Arkadaşlar gayet güzel olmuş her iki taraf dilni yani istanbul daki romanlarındili karışık geldi ama bigalı romanların dili biraz bize yakın ben edirne keşan Türkmen köyünden yazıyorum boyle bir sayfa acıldına çok sevindim sadece bir şey rica ediyorum son zamanlarda bizim roman halkı çocuklarına bizim dili yani roman dilini ogretmiyor ama cok büyük yanlış yaptıgının farkında degil lütfen ögretin gelecek nesillere bu dili tasıyalım ve ne olursa olsun aslımızı hinkar etmeyelim kim ne derse desin Biz romanız kim ne derse desin biz cingeneyiz............

  YanıtlaSil
 37. Kuka mora bari bari so vakerna

  YanıtlaSil
 38. Romanes dili öğrenmek istiyorum

  YanıtlaSil
 39. Eyy bir piymişiz ama şuurumuz nasıl laço 😂👌

  YanıtlaSil
 40. Yılanın romancada ne oldugunu bilen var mı

  YanıtlaSil
 41. Ben romanım ana dilim dır

  YanıtlaSil