Amacımız

Biz Çingeneler tarih boyunca, dünyanın her yerinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Zaman zaman açlık boyutlarına varan tarif edilemez bir yoksulluk ve en önemlisi insanlığa hiç yakışmayan bir aşağılanma bu sorunların en önemlileridir. Bugün geçmişe göre sorunlarımızın sebebini daha iyi anlayabiliyoruz.

Pek çok nedenden bahsedilebilir. Ama bunlar içerisinde, üzerinde en fazla durulması gereken bizlerin birlikte yaşadığımız toplumlar tarafından yeterince anlaşılamamamızdır. İnsanoğlu tarihin her döneminde anlayamadığı, kendisine farklı gelen her şeyden korkmuştur. Korktuğu şeylerden de uzaklaşmak istemiştir. Geçmişte yaşanılan acı olaylar toplumla Çingeneler arasında bir duvar örmüş; karşılıklı olarak bir uzaklık meydana getirmiştir. Oysaki sosyal kökeni ne olursa olsun tüm insanlar eşittir. Birbirimizi anlayabildiğimizde özümüzün bir olduğunu görürüz.

Cingeneyiz.org olarak öncelikli amacımız ciddi sorunlara yol açan bu uzaklığın, Çingenelerle birlikte yaşadıkları diğer insanlar arasındaki anlaşılamama probleminin ortadan kaldırılmasıdır. Kendimizi daha iyi tanıtmak pek çok sorunun çözümü için iyi bir anahtar olacaktır.

Çingeneler tarih boyunca yaşadıkları topraklarla güçlü bir bağ kurmuşlardır. Türkiye'de de kendimizi bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Türkiye Çingeneleri Türk ulusunun içinde yer almaktadır. Türk ulusuna ait olmak, Anayasaya göre herhangi bir ırka ait olmak anlamına gelmemektedir. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk ulusunun üyeleridir. Bu çerçevede bizler de sadece Çingenelere karşı değil ulusumuza ve elbette tüm insanlığa karşı vicdani bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Vatandaşlık, her yurttaşa haklar ve ödevler yükler. Çingeneler de bu haklara sahiptir ve yurttaşlık görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ne yazık ki gündelik hayatta kimileri, bizlerin temel haklara sahip eşit yurttaşlar olduğumuzu gözardı eden tavırlar içerisinde bulunabilmektedir. Özellikle karşı karşıya kaldığımız vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği aşağılamaların eşit yurttaşlık anlayışıyla hiçbir biçimde uyuşmadığı çok açıktır. İstihdam, eğitim, barınma gibi çeşitli alanlarda yaşanılan problemler; Çingenelerin içinde bulunduğu yoksulluğu biraz daha artırmakta; toplumumuzun diğer kesimleri ile Çingeneler arasında ciddi uçurumlar yaratmaktadır 

Bu noktada Cingeneyiz.org ailesi olarak; diğer yurttaşlardan farklı sadece Çingenelere tanınanacak özel hakların yararlı olacağını düşünmüyoruz. Farklı etnik gruplara tanınan özel hakların; azınlık haklarının bizim sorunlarımızın çözümünde bir yarar sağlamayacağı inancındayız. Kendimizi azınlık olarak değil bu ülkenin eşit yurttaşları olarak kabul ediyoruz.

Farklı statülere sahip gruplardan oluşan bir toplumda; bireyin ait olduğu grup içerisinde bizzat kendi insanları tarafından ezilmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Oysaki en genel anlamıyla yurttaşlık hakları; bireyi bizzat kendi grubunun baskısından da koruyabilecek yegane araçtır.

Bizim sorunlarımızın çözümü; anayasada sahip olduğumuz eşit yurttaşlık haklarının gündelik hayatta da gerçek anlamıyla uygulabilmesi, bunun önündeki engellerin aşılmasıdır. Bu noktada biz de bir internet sitesi olarak elimizden gelen bilgilendirme faaliyetini yapmaya gayret göstereceğiz. Çingenelerin de herkes kadar bu ülkenin vatandaşı olmaktan kaynaklanan haklara sahip olduğunun tüm yurttaşlar tarafından gereğince anlaşılması gerekmektedir. Bunun için bir yandan sitemizde kültürümüzü yansıtırken, diğer yandan Çingenelerin yaşadıkları problemleri dile getireceğiz.

Son olarak özetle şöyle söyleyebiliriz: Amacımız, buçuğu tam yapmaktır.

4 yorum:

 1. Peki bizler sizin ile bir sorunumuz olursa yazabilirmiyiz? malumunuz herkes aynı değil...

  YanıtlaSil
 2. Size Nasıl ulaşabilirim? Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim bitirme projem olarak da roman kültürünü dünya ya tanıtmak ve dünya üzerinde roman arkadaşların birbirine ulaşabileceği ortak bir ağ oluşturmak istiyorum yani sizin bu blog sayfanızın daha kapsamlı Web sayfasını yapıp işler bir şekilde size sunmak istiyorum kültürel araştırma yapmak için de size ulaşmanın doğru olacağını düşündüm ? Bana yardımcı olabilir misiniz?

  YanıtlaSil
 3. Mail adresimizden sitemize ulaşabilirsiniz cingeneyiz@yahoo .com

  YanıtlaSil
 4. Yıl olmuş 2017. Hala ayrımcılık yapan insanlar varsa onlara hayvan kadar bile değer vermeyin. Çünkü hayvanlar bile böyle asılsız şeyler yapmaz.

  YanıtlaSil